Japans Religion

Om Buddhism och Shinto

IshidourouBuddhismen
.. har sitt ursprung från Indien.
Den består av Buddhas lära; Gautama Siddhartha. Av huvudgrenarna i Buddhismen så är det Mahayana eller "mer stor medel" buddhism som funnit sin väg till Japan.


De fyra sanningarna

Är de uttalade satserna om lidandets (dukkha) orsak och dess upphävande. Enligt skrifterna undervisade Buddha om de fyra ädla sanningarna i sin första predikan. De anses ofta innehålla det väsentligaste och den innersta naturen i Buddhas läror.

  1. Allt leder till otillfredsställelse-lidande
  2. Orsaken är begäret
  3. Släck begäret så slipper du otillfredsställelse och lidandet i livet
  4. den ädla åttafaldiga vägen så släcker du begäret
Idag är det cirka 90 miljoner människor som anser sig vara Buddhister i Japan. Däremot påverkar inte religionen vardagen för den genomsnittliga japanen så vidare mycket. Begravningar är vanligtvis utförs i ett Buddhistiskt sätt och många hushåll hålla ett litet hus altare för att betala avseende på deras förfäder.

Mer info om Buddhism: http://sv.wikipedia.org/wiki/BuddhismFlowerShinto ("vägen av gudarna")
.. är den inhemska tron på japaner och är lika gammal som Japan själv.
Det är fortfarande Japans största religion vid sidan av buddhismen. Shinto har ingen grundare och har inte heller några heliga skrifter som sutror eller ett expemel så som Bibeln. Propaganda och predikan är inte vanligt heller eftersom Shinto har djupa rötter i det japanska folkets traditioner.

"Shinto gudar" kallas Kami
De är heliga andar som har formen av ting och begrepp som är viktiga i livet. De kan bl.a ta form som vind, regn, berg, träd, floder och fertilitet. Människor blir Kami efter att de dör och blir dyrkade av sina familjer. De mer kända och starkt karaktäriska "kändisar" och uppsatta människor är även inskriven vid något helgedomar och anses vara Kami dem med. Solens Gudinna; Amaterasu anses vara Shinto's viktigaste Kami.

I motsats till många monoteistiska religioner så finns det inga absoluta sanningar i Shinto. Det finns inget absolut rätt eller fel och ingen eller inget är perfekt. Shinto är en optimistisk tro men som låter trohavaren respektera både det onda och det goda i form av andar. Följaktligen är syftet med de flesta Shinto-ritualer att hålla borta onda andar genom rening, böner och offer till Kami. De flesta helgedomar fira högtider (Matsuri) regelbundet för att visa Kami omvärlden och ge dem en uppdaterad nyhet om vad som har hänt.

Shinto Präster

Det är endast Shinto präster som utför Shinto-ritualer och de bor även på platser som anses vara heliga. Män och kvinnor kan bli präster, och de har rätt att gifta sig och skaffa barn. Präster får hjälp av yngre kvinnor (Miko) under ritualer och tempel uppgifter. Miko bära vita kimono, måste vara ogift, och är ofta prästerna "döttrar.


Mer info om Shinto: http://sv.wikipedia.org/wiki/Shinto

/ChibiNihon.blogg.se

Kommentera Gärna


KommentarerKommentera inlägget här:

の名前 Namn:
Kom ihåg mig!

E-メール E-postadress: (publiceras ej)

ブログのアドレス URL/Bloggadress:

コメント Kommentar:

Återkom gärna för att läsa svar från Chibi Nihon!
Trackback
RSS 2.0


Design: ENKERIA.COM