Skriv under, så är brevet ditt!

Japanska Post
Ett land med personlig service och en gnutta paranoia

 


Vraket av ett fartyg från den mongoliska invasionen upptäckt

Vraket av det fartyg som tros ha varit en del av olycksaliga försök av Kublai Khan, den mongoliska härskare över Kina under 1200-talet, som försökte invadera Japan har hittats liggande relativt intakt under havsbottnen utanför Nagasaki Prefecture.

Kublai KhanEtt team av japanska forskare sa på måndagen att Detta är det första vraket i samband med invasionen som har upptäckts i Japan med stora delar av skrovet fortfarande intakt, inklusive en 12-meters del av köl och rader av brädor 10 cm tjock samt 15 till 25 cm breda fästen i kölen.

Enligt University of the Ryukyus, professorn Yoshifumi Ikedaoch hans team, upptäckte de vraket ca 1 meter under havsbotten i vatten med 20 till 25 meters djup utanför Takashima Island i Matsuura, Nagasaki. Vraket av fartyget, som tros ha varit över 20 meter lång, förväntas ge arkeologer avgörande information om de mongoliska attackerna i 1274 och 1281, som hittills varit mest känd från dokument, berättelser och ritningar.

Bild: Kublai Khan
Källa: http://www.japantimes.co.jp/text/nn20111025a2.html

Utrotningshotade Djur

Valjakt Japan

Flera av de stora valarna som lever i de grundare delarna av haven runt Japan är nära utrotning, någonting som inte ses som ett problem i Japan. Tvärtom har man, sedan de stora valarna minskat i antal, övergått till att jaga val ute på djupare vatten, bortanför de japanska kusterna. Att valarna blir alltmer sällsynta ses däremot som ett problem i väst. Miljöorganisationen Greenpeace hävdar att Japan köper andra länders röster i valfångstfrågan. Greenpeace har skrivit till Sveriges regering, och bett dem att offentligt ifrågasätta Japans påstådda rösthandel, samt att åtaga sig att gå emot Japans rösthandel tillsammans med andra länder som är motståndare till valjakt.

Japan har även utöver detta, skapat sig ett dåligt rykte genom att inte säga sig värna om utrotningshotade djurarter, och då i synnerhet djurarter utanför de egna gränserna. Japan är världens största importör av mysk, olika sköldpaddsprodukter, elfenben (till hanko) och är även en stor importör av alligator- och varanskinn.

Externa länkar
Publicerat 2010-01-06 07:03: http://www.dn.se/japanska-valfangare-klov-aktivistbat
Publicerat 2011-02-18 05:45: http://www.expressen.se/nu-avbryter-japan-sin-blodiga-valjakt
Wikipedia: Valfångst


Skogarna i Japan

Trots landets höga befolkningstäthet och höga efterfrågan på mark täcker skogen i Japan 2/3 av landets yta. Detta beror på att dessa skogar växer i bergstrakter av sådan topografi att risodling och bebyggelse i någon större omfattning inte kan bli aktuell, bergen är helt enkelt för branta.

BambuskogSkogen är också en värdefull råvara för byggnationer, särskilt av den traditionella japanska stilen med mycket trä, och har följaktligen brukats ganska omfattande genom hela landets historia. Idag bedrivs skogsbruk på 90 procent av skogsarealen. Den återstående tiondelen är troligtvis av avgörande betydelse för att binda upp vattenflöden vid de ihärdiga regnen och därmed undvika översvämningar i de lägre delarna av landet. Det är förstås inte så ädla skäl som omtanke för andra områden som hindrat en vidare exploatering, utan främst den bristande lönsamheten i att bedriva skogsbruk i dessa otillgängliga trakter. För att möta konsumtionen importerar Japan istället mycket timmer, främst från Sydostasien och då särskilt från Indonesien och Malaysia.

Det finns återplanteringsprogram för skogen och den återplanteras främst med barrträd. Det viktigaste virkesträdet är som nämnts Sugi, Cryptomeria japonica, som behöver god vattentillgång för att växa snabbt. Det är dock främst statliga skogar som återplanteras vilket gör att en stor andel av skogen är självsådd, ganska blandad, lövskog. De privatägda markerna är uppdelade mellan ett stort antal små skogsägare, vilket också bidrar till att skogsbruket blir mindre effektivt. Utmärkande för de japanska skogarna i jämförelse med de svenska är den stora variationen med många olika trädarter.

De japanska skogsområdena omfattar subtropisk skog, tempererad skog och barrskog, där den senare finns i de högst belägna och nordligaste trakterna medan de subtropiska finns i lågläntare delar i söder.

I de täta lövskogarna är marken alltid skuggad så snart löven slagit ut på träden, markvegetationen består därför mest av tidiga vårblommor som sippor och skuggtåligare växter som vissa ormbunkar och pioner. Till dessa skuggväxande växter hör också ett helt släkte kallaväxter, Arisaema. Dessa anses mycket vackra och har på grund av sin skönhet skövlats i stor omfattning och de är idag akut hotade. I de subtropiska skogarna, som är ständigt gröna finns även klätterväxter, till exempel lianer som kan växa sig lika höga som träden och breda ut sig i krontaket.

Waterfall JapanFör de flesta japaner är dock allemansrätten något man har ganska litet av. Den svenska allemansrätten är långt borta; privata skogar, som utgör huvuddelen av skogsarealen är totalt förbjudet område. Även skogsområden som inte är avlysta av den anledningen är okända för gemene man, då de omsusas av mycken mystik och sägner om att man kan bli kamikakushi (kvarhållen av andliga väsen) i skogarnas mörker. Som en följd av detta, saknar japanska skogar därför till största delen stigar. En annan sak är att den ofta höga och frodiga växtligheten också gör skogarna betydligt mer tätbevuxna och mörka än sina svenska motsvarigheter. Detta gäller också skogarna i de norra och mellersta delarna av landet, den förhållandevis "nordiska" artsammansättningen till trots. Friluftslivet företes i första hand i anslutning till vattendrag och på senare år har det blivit allt populärare att vandra sig upp i bergen, både till fots på sommaren och på skidor på vintern.

Trädgårdar har växter med iögonenfallande blommor inte en lika framträdande roll, det handlar mer om form och trädväxter. Detta ställs på sin spets i bonsai, där man odlar små långsamväxande träd av vanliga skogssorter som tall och en i krukor och vårdas pretentiöst under lång tid för att växa på ett vackert sätt. Och så finns förstås körsbärsträd, själva sinnebilden för det blomstrande Japan, som numer främst finns odlade i varianter som är framtagna med tanke på sina fina blommor snarare än frukterna. Det är en stor folkfest att betrakta den korta körsbärsblomningen, människor vallfärdar i mängder till de vackraste planteringarna under blomningen det är allmän folkfest och ses som vårens ankomst. Det finns dock kvar en del körsbärsträd i skogarna och även de vilda körsbärsträden skall vara en stor fägring för ögat.


24e Tokyo International Film Festival

Som ni säkert märkt så har jag slutat att uppdatera under helgerna, jag behöver verkligen den tiden till fritidssysslor eftersom bloggen numera känns lite mer än bara en hobby. Det är ungefär som en tamagotchi, den piper varje dag efter någon matnyttig information och jag vill hemskt gärna inte svika min husdjur (läs: besökare).

Tokyo International Film Festival 2011


Just nu har Tokyo sin International Film Festival och har sedan 1985 årligen återkommit i Tokyo, Japan. I år (2011) är den mellan den 22 - 30 Oktober, ett tips för filmälskaren.

Länk:
http://2011.tiff-jp.net/en/
Nyheter: http://2011.tiff-jp.net/news/en/
Filmer: http://2011.tiff-jp.net/en/lineup/list.php

Enorma animé tavlor från Skottland

Jag tog en sväng förbi eBay igår kväll och fann en snubbe som säljer 8xA3 canvas tavlor som bildar en enorm vy över diverse bilder. Visserligen skickas tavlorna från Skottland men för ca 200 svenska kronor kan man köpa en sådan tavla om man reggar sig på eBay. Verkar vara en riktigt bra deal! Jag funderar köpa några åt mig själv. Försäljaren har i alla fall ett bra omdöme på siten!

eBay: Love-Art-Now

Total mått 1st A3: 29.7 x 42 cm

Update: BIlderna printas på vanligt 250grams papper, man kan nog testa att göra eget tryck med specialprogram så som; Photo Zoom Pro. Genom att dela upp en bild i bitar som du skriver ut på din egna skrivare. Man kan alltid laminera för hållbarhetens skull och undvika solen. På så sätt kan du ladda ner (helst en gigantisk bild, så du slipper se pixlarna) och skriva ut den själv.

Exempel

eBay

eBay

eBay

eBay

 

Update: If you sized that up to 2000x2000px, while maintaining 300 DPI (the bare minimum for an acceptable print), the print size effectively gets chopped in half to 5"x5". If you chose to maintain the print size instead of resolution, then you cut the resolution in half, to 150 DPI, which falls below print standards of 300 DPI. What happens, is you're trying to spread the same amount of pixels in double the area, hence you're going to get extremely blurring. No program can magically change this. Some programs are better at resampling than others, but you will *never* retain the same quality, especially when we're talking going from 22" to 42". There's a *huge* difference between screen size and print size.


Ätpinnar: Hur man inte skall göra!

Använd ätpinnar som första bilden visar.
De andra 3 är.. FAIL.

ie!Läs även..
Bordsskick och ätpinnar
Star Wars ätpinnar

Yakuzas kod om etik

Yakuza, Japans organiserade kriminella grupper, har ca 79.000 medlemmar. Det är väldigt svårt att förstå varför de tolereras i det japanska samhället och inte bara förbjuds, detta menar Japansubculture.com

En del av orsaken till detta är att Yakuza till en viss del, har en uppsättning interna koder som gjort de effektivta med att avskräcka gator och samhällen från brott, som t.ex rån, stöld, sexuella övergrepp med mera.

Yakuza Etik Kod Moral


Varje grupp har sin egen etiska kod, vanligtvis publiceras denna på väggen i organisationens kontor. Reglerna syftar till att förhindra Yakuza från att vara inblandad i vanlig brottslighet som till exempel om en handväska knycks och rån. Vissa grupper följer faktiskt reglerna.

Skälen till att polisen har slagit till mot Yakuza är på grund utav brist av den "äldre koden". Som en Yakuza chef uttryckte det:

"När Yakuza råna folk, hanterar droger, attackerar civila, deras familjemedlemmar eller deras barn, då är de inte längre Yakuza, då är de bara maffia. Vi har funnits här länge eftersom polisen har tillåtit oss att existera och vi har samarbetat med dem till en viss utsträckning. Den tiden är förbi. Vi håller på att ersättas internt och externt av ligister och gäng som gör inga anspråk av att ha några koder alls. Jag är inte säker på att detta kommer att göra Japan till en bättre plats. "

Läs mer..
Källa: http://www.japansubculture.com/2011/10/the-yakuza-code-of-ethics-compliance-in-the-underworld/

Frågesport

Domo-kunSvaret finner ni längre ner i detta inlägg!

1. Kan du gissa vad detta är?

2. Vilket företag står bakom Hello Kitty?

3. Vilket monster härjar i Tokyo
i variabla filmer där det brukar sluta med att byggnader rivs när han trampar omkring?

4. Hur fick Domo-kun sitt namn?
Domo kun ser du på bild

5. Vem står bakom designen?
Chibi Nihon's blogg, vem har dekorerat?

6. Vad symboliserar den Japanska flaggan?
Svaren, läs de baklänges:
1. ammärkslegåf
2. oirnaS
3. allizdoG eller (arijoG)
4. Länk
5. Länk
6. Den japanska flaggan: Flaggans vita bakgrund står för renhet och ärlighet, och den röda färgen kan tolkas som en symbol för upplysthet, integritet och värme. Detta enligt Wikipedia.

Sasuke / Ninja Warrior Tv-program

Ninja Warrior
Sasuke är en Japansk sport som sänds över TV som en nöjes-show. I detta program tävlar 100 deltagare i att försöka bemästra hinderbanor som allt blir tuffare och svårare i fyra etapper. I en speciell version av Sasuke (omdöpt till Ninja Warrior) finns i 18 länder.

Det finns massor av liknande spin-off shower från Sasuke, bl.a Kunoichi som är liknande Sasuke i nästan alla aspekter utom det faktum att alla deltagare är exklusivt kvinnor. Det har även funnits shower för barn och de som är lite äldre.

Länk: http://www.g4tv.com/ninjawarrior/
(Den amerikanska pinsamma versionen)

Länk: http://www.tbs.co.jp/program/sasuke_20070919.html
(Original, fast från 2007)

YouTube visar ett smakprov från Amerika.

Sasuke: http://en.wikipedia.org/wiki/Sasuke_(TV_series)
Kunoichi: http://en.wikipedia.org/wiki/Kunoichi_(TV_series)


Ett tu tre! 2 länkar + 1 till

Japan Girl with BleachmaskMärker ni också att allting står stilla på en blogg när man besöker den x antal om dagen och där står inget nytt? Och om ett helt dygn går utan nya inlägg så funderar man vad som är "fel". Hehe.

Men nu skall jag slänga mig ut i det blå och googla fem ord och se vad jag finner;
Japan, Chibi, Ninja, Sushi, Movie

och se vad jag får för träff.. (se nedan).. Ett Tu Tre!

Tips 1: How to draw japanese anime.
http://edwin-clark.hubpages.com/hub/How-To-Draw-Japanese-Anime

Fundering: Hur gör man en o-japansk anime?

Tips 2: History of Ninja

http://asianhistory.about.com/od/warsinasia/p/NinjaProfile.htm

Fundering: Sant eller falskt? Jag låter dig avgöra detta.

Tips 3: Dancing Sushi (igen)
http://www.youtube.com/watch?v=QQPdVzr5XmE

Fundering: Wow.. Detta är kul!

Vad fick du för träffar om du kombinera 5 ord med lite anknytning Japan?
Under min sökning låg min blogg på två av de högsta träffarna. Sugoi! ^^

Softbank med Cameron Diaz

Cameron Diaz - Softbank Japan


Visste du att mellan 2007-2009 var skådespelerskan Cameron Diaz ansiktet för den japanska mobiloperatören Softbank?
Man kunde se henne praktiskt tagit överallt, från skyltar till tv-reklam för softbank telefoner. Det är väldigt vanligt att ta in modeller, skådespelare och människor från andra delar av världen till japanska filmer och reklamavsnitt.

Länkar finns nedan till reklamsnuttar och mer information om Softbank och om andra japanska mobiloperatörer.

Cameron Diaz - Softbank JapanCameron Diaz - Softbank Japan

Mer info..
Videoklipp: Instruktioner om mobiloperatörer i Japan.
Videoklipp: Cameron Diaz Reklam
Wikipedia: Softbank

Nattkörning i Japan

Broom broom! Länk

Traffik

Regn och Snö i Japan

Fler liknande videoklipp: Länk

Bloggtips: Tokyo Monster

http://tokyomonster.blogg.se/

Klicka på bilden eller här för att besöka http://tokyomonster.blogg.se/


Usagi Yojimbo - En Amerikansk Skapelse

Usagi

Kanin kallas för "Usagi"

Usagi YojimboUsagi Yojimbo (japanska för "kanin-livvakt") är en tecknad serie som skapades av Stan Sakai, och fick egen serietidning 1987 (Amerika).

Serien utspelar sig under Edoperioden i Japan (tidigt 1600-tal) och karaktärerna är djur som går på två ben och pratar, precis som människor, så kallad antropomorfism. Huvudpersonen är en kanin-ronin med namnet Miyamoto Usagi som vandrar runt i landet under sin musha shugyo (krigarens pilgrimsfärd) och säljer emellanåt sina tjänster som livvakt. Karaktären Usagi är inspirerad av den välkända svärdsmästaren Miyamoto Musashi medan tonen och inspirationen till berättelserna är kraftigt influerade av Groo Svärdbäraren, Ensamvargen och filmer av den hyllade regissören Akira Kurosawa.

Tidningsalbumen består av korta och i bland längre berättelser med djupare underliggande intriger som kulminerar i längre utökade berättelser. Berättelserna innehåller flera anspelningar på Japans historia och folktraditioner, och i bland figurerar även mytologiska varelser. Arkitektur, kläder, vapen och andra föremål tecknas noggrant för att efterlikna periodens stil. Det finns flera berättelser vars syfte är att illustrera element i japansk konst och japanskt hantverk - till exempel skapande av drakar, svärd och lerkrukor. Dessa ansträngningar har varit så pass framgångsrika att serien har tilldelats ett "Föräldrarnas val-pris" för sitt utbildningsvärde. Serien följer även den japanska namnstandarden där efternamnet skrivs innan förnamnet.

Trivia
  • Usagi Yojimbo har gästspelat ett flertal gånger i TV-serien, TV-spelen och serien Teenage Mutant Ninja Turtles.
  • Groo har dykt upp i en cameo i Usagi Yojimbo och Teenage Mutant Ninja Turtles har deltagit som bifigurer i flera episoder.
  • Ensamvargen har varit med i Usagi Yojimbo under namnet Lone Goat and Kid.
  • Den blinde massören Zato-Ichi är med i Usagi Yojimbo under namnet Zato-Ino.
Källa: Wikipedia


Wrestlingmasker i Japan

Oj oj. Livet har gett mig några utmaningar, både långdragna och roliga. Det har fått min blogg att lida, men jag tror att ni klarar er ^^ Nedan finner ni en länk till en engelsk artikel.

King från Tekken


Märkliga ting i Japan firas just nu. Män halvnakna i wrestlingmasker, sådana masker startades i Mexiko under omständigheter att hålla wrestlingkämpen anonym och hyllad. Nu har en trend kommit till Japan och de säger att det är kulturen inom manga, anime, tv-spel och pornografins "fel". Läs artikeln här. (engelsk länk). (Wrestlingmask; Mode)

Bild: King från Tekken, spel till Playstation. Ägarrätten faller till Namco.

Frågor och funderingar är välkomna.

Ican School - Engelskspråkig skola för barn och ungdomar


Spel: Dreams of a Geisha

Dreams of Geisha
Dreams of a Geisha
är ett spel som fungerar både på PC och Mac. Spelet bjuder på "match 3" typ av spel där du skall rensa vissa områden för att göra en bräda fri från träbitar. Spelet är väldigt enkelt att komma in i och jag personligen har spelat många liknande spel som detta.

I Dreams of a Geisha bjuder de även på små mini-pussel för att öka intresset och med några diverse superkrafter rensar man vissa spelbrädor snabbt och smärtfritt. Som alla andra spel så blir det svårare och svårare desto längre in i spelet du avancerar.

Se videoklipp
Dreams of a Geisha

Pris: 66,00 kronor.
Ny kund? Uppge rabattkod NEW50 så kan du köpa spelet för 33,00 kronor. (Rabattkoden är tillfällig och kan sluta fungera vilken dag som helst.)

Big Fish Games ligger bakom detta spel och det innebär; virusfri nerladdning, litet trevligt spel som kan förgylla dina tråkiga dagar, konstnärligt utfört, variation i form av småspel.

Testa det gratis i en timme eller gör ett köp!
http://www.bigfishgames.com

Ha en trevlig helg!
/Chibi Nihon

Läs innan du ser videoklippet

INNAN DU SER VIDEOKLIPPET.. LÄS!
Nu vill jag att ni använder eran fantasi ett kort ögonblick, jag lovar. Det kommer att gå smärtfritt.

Tänk er att ni har precis anlänt till Japan. Eran mage börjar kurra efter mat. Du har någorlunda (eller full) koll på dina mynt. Du går in i närmaste butik för att köpa mat och du vet inte alls vad du verkens får eller hur det kommer att smaka.

Du kliar dig i huvudet och ser att andra tuggar glatt samma tilltugg som du ser framför dig. Du gapar och tar en tugga. Känslan i munnen, hurdan är den? Är det gott? Är det ovanligt? Är det hemskt?

Nu när du har svalt känner du dig modigare, sugen på fler matäventyr och upprymd över att du har faktiskt ätit något som är annorlunda i jämförelse med din egna matkultur och det var kanske en udda smakupplevelse?!

Nu låtsas vi att du bjuder din nyblivna vän från Japan något verkligen skumt och ovanligt, nämligen tacos och Dr.Pepper! Tänk er in i situationen hur denna lilla glada filur känner sig i detta sammanhang medan han eller hon ser dig tugga glatt.

Se nu videoklipp nedan!


Animé: Onigamiden

Engelsk titel: Legend of the Millennium Dragon

Vi får följa en motvillig ung hjältes resa till ett mystiskt förflutet där han ställs inför monster, drakar och märkliga dolda krafter. Genom en rad övernaturliga strider och äventyr förvandlas den blyge skolpojken Jun till hjälte – förutbestämd att bekämpa ondskan och återställa harmoni och lugn i världen.

Skådespelare Ryuji Aigase, Satomi Ishihara, Kentarô Itô, Yasuyuki Kase
Regissör Hirotsugu Kawasaki
Originaltitel Onigamiden
Åldersgräns Åldersgräns TBC
Filmsamlingar Baserad på bok
Genrer Fantasy, Internationellt, Tecknat och animerat, Äventyr
Releasedatum Produktionsår: 2011

Hyrvideo:
DVD : 12 okt 2011

Lagar & Regler i Japan

Innan och under vistelse i Japan kan det behövas veta lagar och regler i Japan.
Ta en titt på videon nedan för guide.

Länk: http://www.englishfriendlyjapan.com/japanese-law-translation


Någon som kan något om blogglistor?

Chibi NihonHej alla Nihons.
Jag vill först och främst tacka alla er som besöker min blogg och ett speciellt tack till alla som kommenterat väsentliga kommentarer till mina inlägg. En hel del kommentarer har verkligen fått mig att fortsätta med bloggen under gråare tider och andra har fått mig att le hysteriskt (tänk er ett fån stirrandes med ett leende från öra till öra framför datorn i 8 sekunder).

Nu behöver jag återigen er hjälp!
Även om det inte är så värst allvarligt denna gång så har min nyfikenhet under denna dag blivit lite extrem. Jag vet nämnligen inte vilken placering jag ligger på nätet eller i bloggvärlden vad gällande begreppet "Japan + Blogg".

* Tillhör jag topp 100 på någons lista?

* Fann du mig via google eller via bloglovin?

* Är jag med som en av dina favoritbloggar på din egna blogg?

* Vet du några listor där jag finns med (jag har dålig koll).

Jag vet att det är ganska mycket begärt men eftersom jag har noll koll på vem som egentligen besöker mig flitigt (eller ej) så är jag ändå nyfiken. Ni kanske kan kalla det lathet, men jag tänkte skicka ut denna uppgift till de som har det kanske lite extra tråkigt under hösten.

Jag vill veta de funderingar som jag nämnt tidigare, men återigen - detta är inget viktigt eller allvarligt. Innebär detta inlägg 0 kommentarer så är jag ändå nöjd att jag har frågat om jag "finns där ute!?".

Bild av mig. Copyright då va ;)

Mata Ne!
/ChibiNihon.blogg.se

Heliga skrin och platser. Del.2

ToriiShinto (helgedom, helig plats) är ett ställe för tillbedjan till gudar. Heliga föremål lagras i den innerstakammaren i helgedomen där de inte kan ses av någon. Detta representerar Kami och det är väldigt privat helgedom som finns i bostäder och väldigt vanliga.

Människor besöker
helgedomar för att betala avseende inför Kami eller för att be om lycka. Helgedomar blir även besökta under speciella händelser som t.ex. nyår, setsubun, shichigosan och andra festivaler.

Nyfödda barn är traditionellt fått en helgedom några dagar efter födseln, och många par som håller sina vigslar där.

L
äs mer.. (engelsk länk)
Shinto: Torii, Komainu, Ema, Omikuji, Shimenawa, Scen

På bild Torii, en ingång och utgång till en helig plats. De flesta Torii är gjorda utav trä och många är målade oranga med svart tak och fot.

Kami

Kami
(神) är en japansk beteckning för gudarna i Shinto (神道). Shintoismen i Japan innehåller den kinesiska läsningen shin av ordet kami. Man kan översätta kami med "gud", "andeväsen" eller "själ". Kami kan vara både naturandar, människosjälar, förfädersandar och mer konventionella gudar. Detta har gjort att det hävdats att shintoismen har åtta miljoner gudar, vilket bör ses som synonymt med ett oändligt antal. Kami finns dock inte oberoende av människan, det krävs någon dyrkan av ett ting för att dess Kami ska få liv. När människan dör blir hon också en Kami som kan leva vidare, om hennes familj dyrkar henne. Traditionen att dyrka sina förfäder är alltså det som garanterar ett liv efter döden, då ens familj tack vare denna tradition kommer att dyrka en efter ens död.


De flesta Kami finns i naturen eller bland människorna, det finns dock också de som istället står att finna i ”den höga himlens plan”, skiljt från jorden. I Japans feodalsamhälle representerade jordliga kami allmogen bland människor, höga kami adeln. Den viktigaste Kami som dyrkas är solgudinnan Amaterasu, härskarinnan över "den höga himmelens plan". Kami kan också vara onda. Barn som hinner dö innan man skriver in dem i templets lista blir till onda andar. Också Kami från ens mat kan bli hämndlystna om man inte visar dem respekt genom bordsbön. En viktig del av shintoismen är fruktan för och blidkan av sådana onda Kami, vilket kommer till uttryck i reningsritualer. Någonting annat som är kännetecknande för shintoismen är en mycket stor respekt för naturen. Hela naturen är värd att dyrka och full av andar som kan vara snälla om man är snäll mot dem. Framförallt storslagna naturfenomen som berg och vattenfall får stor dyrkan. Efterlivet är inte så centralt i Shintoismen som i många andra religioner, det handlar mer om att passa in i livet än att förbereda sig för döden.

Källa: Wikipedia.


Origin - Spirits of the Past (Gin-iro no kami no Agito 銀色の髪のアギト)

300 år in i framtiden har skogen och mänskligheten hamnat i konflikt med varandra. När en flicka från det förflutna väcks till liv och försöker återställa den balans som existerade förr, försöker pojken Agito att få henne att förstå att denna konflikt inte behöver vara av ondo när han erhåller skogens krafter.

Origin


"The first full-length animated feature film from GONZO, the studio that brought you Afro Samurai, Witchblade, Samurai 7, and Hellsing."

"a showcase of cutting-edge animation" - Scifi.com
"breathtaking and entertaining" - popsyndicate.com
"amazing machine battles" - IGN.com
"...quite a lot of fun and engaging to watch." - animeonDVD.com


English trailer & Info: http://www.funimation.com/origin-spirits-of-the-past

Spöklig musik om Hiroshima

HiroshimaJag varnar känsliga läsare.
Fick en länk till en väldigt kuslig musikaliskt stycke "Penderecki: Threnody for the Victims of Hiroshima".

Från Wikipedia
Från början var Hiroshima en fiskeby. 1589 grundades staden Hiroshima när en borg restes på kusten till östra Japanska insjön (Seto naikai). Staden växte snabbt därefter och blev en betydelsefull handelsort.

Under Meijiperioden (1868-1912) blev Hiroshima en viktig storstad och ett militärt centrum.

Staden blev mål för den första atombomben använd i krig, som fälldes av USA i andra världskrigets slutskede den 6 augusti 1945. 129 000 människor ska ha omkommit bara de första dagarna. Idag kallas staden fredens stad och på fredsmuseet kan man se monument över omkomna i samband med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki.Känslan av musiken i länken nedan skall förmedla den terror som hiroshima medgav 1945.

För er som klarar av skräckteman i snitt kan klicka här. Det är bara musik, inget visuellt alls.
Om du anser dig vara en klippa (varning återigen!!!) så kan du alltid googla "hiroshima" i bild-läge medan du lyssnar på Threnody for the Victims of Hiroshima. Men som sagt, du har blivit varnad!

Jag rekommenderar att ni INTE gör det i ett skolområde eller om du är under 18 år.

Bloggtips: MangAnime

Ett tips om en tjej som nyligen recensera sin första manga; Gantz
och som har funderingar att uppgradera sin blogg.


Var med redan från starten när MangAnimé kommer igång ordentligt!

http://manganimes.blogg.se/


Blogg: http://manganimes.blogg.se/

Heliga skrin och platser. Del.1

Shinto (神道) eller på svenska ofta shintoism är en japansk inhemsk religion. 54% av Japans befolkning praktiserar än idag shinto, dock oftast tillsammans med buddhism (40%). Namnet betyder "gudarnas väg" (japanskans to är samma ord som kinesiskans tao eller dao i taoismen), och började användas först när buddhismen kom till Japan; dessförinnan hade den gamla religionen inget namn. Läs mer på wikipedia..

Instruktionsvideo nedan från Japan Channel


sökord: helig, plats, heliga platser, shinto, buddism, gyllene, skrin, helgedom, dragon, drake, shrine, sacred

 


Curry i Osaka

En kille rekommenderar ett ställe i Osaka, Japan för er som gillar Curry!
(Jag vet, det är helg och jag ska inte uppdatera men jag var bara tvungen!)

 This is a video response to my man Busankevin's video documenting various JVloggers favorite Japanese foods. Sorry I couldn't get this to you in time Kev! But yes, this is the most fantastic curry in all of Japan. The beauty part about curry is that every place's curry tastes different from one another, so you never have the same experience twice ;D

Sadly the place doesn't have a website, but if you look for "上等カレー on google maps, you'll be able to find some. This is the address for the original one: 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6丁目14−9

If you're in Osaka, you GOTTA try this curry. You will not regret it :3


RSS 2.0

bloglovin